Како можат бремените жени, родителите и децата најдобро да се заштитат од вирусот на корона? Имаме неколку корисни информации и совети за оваа тема.Коронавирусно влијание врз бременостаДосега, малку е познато за поврзаноста помеѓу коронавирусот и бременоста и дали вирусот може да се пренесе на ...